Членства

Контрол 94 ООД активно участва в разработването на новите европейски и български стандартизационни документи като член на Българския институт по стандартизация. Управителят на дружеството е Председател на ТК 8 – “Технически комитет” – Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди, битови уреди на твърдо и течно гориво.

Дружеството подържа активни връзки със сродни европейски и български организаци и има регистрация в CIRCA – Communication and Information Resource Centre Administrator за осъществяване на тези контакти.

 Контрол 94 ООД е член на Асоциациата на органите за оценяване съответствието на строителни продукти – АООССП.”