• Ние сме
  "КОНТРОЛ 94" ООД

  Оторизиран компания за изпитване на горивни уреди, работещи с газово, твърдо и течно гориво.

 • Сертифицирани от ЕС

  Нашите Протоколи са с международно признание, за територията на целия Европейски Съюз.

 • ДОКАЗАН ОПИТ

  Контрол 94” ООД е юридическо идентифицируемо лице от 1994г.
  Дружеството е с натрупан практичеки опит за повече от 45 години в областта на изпитване на уреди и е приемник и продължител на дейността на държавния изпитвателен център “Битови горивни уреди”, създаден през 1968 година.

Анализ и изпитване
професионално, бързо, на конкурентни цени.

Проучване

Ние извършваме щателно проучване и изпитване на доставените обекти и/или материална база.

Оценка

Поставяме оторизирана оценка, съгласно направените тестове.

Подобрения

Даваме препоръчителните изисквания, където клиента го изисква или където оценката го налага.

3 Стъпки до Оценка.
Доста лесно е – и бързо.

Fill the forms

1.) Попълнете формуляр

изтеглете необходимите Ви документи от Услуги и формуляри, запознаите се с тях. Прецените кои са подходящите за Вас, попълнете ги и ни ги изпратете.

2.) Изпратете ни попълнения формуляр

Пишете ни. За съвети при попълване на документите, за възникнали въроси по време на попълванетои на документите, ние ще Ви съдействаме.

application form
gas stove

3. Резултатите са налице!

Вашите резултати са готови – може да ги вземете по избран от Вас начин.

Малко повече за нас
и нашата работа.

Информация за нас

 • притежава необходимите условия и материално-технически средства за извършване на дейността;
 • разполага с лаборатории с необходимата вътрешна инфраструктура и осигурен мониторинг на околната среда и измервателно оборудване от най-ново поколение;
 • разполага с персонал, притежаващ образование, квалификация и правоспособност за извършване на дейността;
 • притежава необходимите хармонизирани с Европейското техническо законодателство документи – регламенти, стандарти и методически указания;
 • притежава система за управление на качеството, изградена съгласно изискванията на стандарт БДС ENISO / IEC 17025.

 

© Copyright - КОНТРОЛ 94 ООД | Design and Development from Ape.bG